Сайт Витвицького ліцею                                                                                      
Меню сайту
Міні-чат
200
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Фізика

Опрацювати параграф 41- 43. Виконати тест.

Підсумкова контрольна робота

Запитання 1 (0,5 б)

Визначте імпульс фотона енергія якого рівна 3еВ

а) 3*10-17 Дж

б) 3*10-18 Дж

в) 3*10-19 Дж

г) 3*10-20 Дж

Запитання 2 (0,5 б)

Яку максимальну кількість електронів при фотоефекті може вибити з поверхні один квант світла?

а) 0

б) 1

в) 2

г) будь-яку

Запитання 3 (0,5 б)

Хвильові властивості світла проявляються при...

А) Фотоефекті

Б) Поглинанні світла

В) Випромінюванні світла атомами

Г) Дифракції

Запитання 4 (0,5 б)

Одиниця вимірювання електричної напруги

А) вольт

Б) ампер

В) кулон

Г) ом

Д) джоуль

Е) немає правильної відповіді

Запитання 5 (0,5 б)

Позначте одну правильну відповідь. Магнітне поле НЕ утворюють...

А) провідники зі струмом

Б) нерухомі заряджені частинки

В) рухомі заряджені частинки

Г) намагнічені тіла

Запитання 6 (0,5 б)

Кут між падаючим променем і поверхнею дзеркала дорівнює 15о . Кут між падаючим та відбитим променями дорівнює ...

А) 30о

Б) 90о

В) 150о

Г) серед відповідей немає вірної

Запитання 7 (0,5 б)

Позначте всі правильні твердження. Якщо світло переходить із середовища 1 з менш оптичною густиною в середовище 2 з більш оптичною густиною, то ...

А) кут падіння є більшим за кут заломлення

Б) швидкість поширення світла збільшується

В) напрям поширення світла не змінюється

Г) абсолютний показник заломлення середовища 2 є більшим за абсолютний показник заломлення середовища 1

Запитання 8 (0,5 б)

Яку оптичну силу має збиральна лінза, якщо її фокусна відстань 0,5 м?

А) - 2 дптр

Б) + 2 дптр

В) - 0,5 дптр

Г) + 0,5 дптр

Запитання 9 (0,5 б)

Яке твердження, на вашу думку, є хибним?

А) Заряджена частинка, яка рухається з прискоренням, випромінює електромагнітні хвилі.

Б) Радіохвилі випромінює провідник зі змінним струмом.

В) Електромагнітні хвилі не поширюються у вакуумі.

Г) Електромагнітні хвилі відбиваються від провідних тіл

Запитання 10 (0,5 б)

Коли вперше був продемонстрований ядерний реактор, що виробляє енергію за рахунок ланцюгової реакції

А) 1938

Б) 1945

В) 1942

Запитання 11 (0,5 б)

В якій країні була побудована перша у світі атомна електростанція 

А) США

Б) Франція

В) Канада

Г) СРСР

Запитання 12 (0,5 б)

Які є види випромінювання

А) Альфа, бета, гамма

Б) Турбо, кванто, гіпер

В) Мікро, макро, міді

Запитання 13 (0,5 б)

Який вчений проводив експерименти з розсіюванням альфа-частинок

А) Джеймс Максвелл

Б) Ернест Резерфорд

В) Енріко Фермі

Г) Альберт Ейнштейн

Запитання 14 (0,5 б)

Одиницею вимірювання магнітної індукції є ...

А) вольт

Б) кулон

В) вебер

Г) тесла

Запитання 15 (0,5 б)

Як називається прилад для виявлення електричних зарядів?

А) Амперметр

Б) Електроскоп

В) Гальванометр

Г) Вольтметр

Запитання 16 (0,5 б)

Веселка - це

А) варіанти відповідей

оптичний обман зору

Б) оптичне явище, яке виникає при огинанні світловими хвилями малих крапель води

В) оптичне явище, що виникає внаслідок розкладання білого світла у спектр при заломленні у краплях води

Г) оптичне явище, яке виникає вналідок накладання світлових хвиль

Запитання 17 (1 б)

Прямолінійний провідник завдовжки 10 см, яким тече струм силою 5 А, перебуває в однорідному магнітному полі індукцією 1,2 мТл. З якою силою поле діє на провідник, якщо кут між напрямом лінії магнітної індукції і напрямом струму у провіднику 30о ?

А) 3 Н

Б) 0,3 Н

В) 3 мН

Г) 0,3 мН

Запитання 18 (1,5 б)

З яким прискоренням рухався автомобіль під час аварійного гальмування, якщо водієві вдалося зупинити автомобіль, що рухався зі швидкістю 54 км/год, за 2 с?

А) 7,5 м/с2

Б) 9 м/с2

В) 10,8 м/с2

Г) 11 м/с2

Запитання 19 (1,5 б)

Рибалка помітив, що за 5 с поплавок зробив 10 коливань. Відстань між сусідніми гребенями хвиль дорівнює 0,8 м. Яка швидкість поширення хвиль?

А) 1,6 м/с

Б) 0,8 м/с

В) 0,4 м/с

Г) 0,2 м/с

Математика

Контрольна робота "Елементи комбінаторики. Теорія ймовірностей. Вступ до статистики". Терміново! Надіслати на електронну пошту viraivaniv1960@gmail.com

Біологія

Опрацювати §52. Повторити тему «Біологічні основи здорового способу життя»

Хімія

Опрацювати §40. Повторити тему «Хімічний звязок і будова речовини».

Географія

21.05 - Особливості розвитку та просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття. Третинний сектор національної економіки. Вивчити параграф 33, 34, повторити параграфи 27-32.

Історія України

18.05-  Повторення. Україна в перші повоєнні роки. Повторити параграфи 2-5.

19.05- Україна в умовах десталінізації. Повторити параграфи 6-10.

Всесвітня історія

 18.05 - КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

ТЕМА: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ І КУЛЬТУРА

І  РІВЕНЬ   3 бала  ( 6 завдань по 0,5  бала)

1.У якому році відбувся перший візит М.Хрущова до США?

А  1957           Б  1958            В  1959         Г  1960

2.Укажіть регіон, у якому в 1967 році відбувалась «шестиденна війна»:

А  Латинська Америка                   Б  Африка

В  Південно-Східна Азія                Г  Близький Схід

3.Як  називалась перша пілотована космічна орбітальна станція :

А  «Космос»                    Б  «Мир»

В  «Альфа»                      Г «Салют» 

4.В якому році відбулася конференція, яка поклала початок Руху неприєднання?

А  1959           Б  1960            В  1961          Г  1962

5.Укажіть, який напрям розвитку культури був домінуючим у другій половині  ХХст.

А  класицизм                 Б  романтизм

В  модернізм                 Г  постмодернізм

6.Укажіть, який ресурс  вважається  основним у постіндустріальному

суспільстві:

А  гроші                      Б  сировина

В  інформація              Г  праця

ІІ  РІВЕНЬ   3 бала  (3 завдання по 1 балу)

7.Установіть хронологічну послідовність подій:

А  утворення НАТО

Б  початок розробки програми  СОІ  у США

В  об’єднання  Німеччини

Г  інтервенція СРСР  в Афганістан

8.  Яка подія стала кульмінацією «холодної війни»?

А  Варшавський договір

Б  Друга берлінська криза

В  Карибська криза

Г  Гельсінський заключний акт

9.Установіть відповідність між назвою держави, проголошеної в другій половині ХХ ст., та назвою її колишньої метрополії:

1  Алжир                  А   Португалія

2  Лівія                      Б  Іспанія 

3  Кенія                     В  Франція

4  Ангола                  Г  Велика Британія

                                   Д  Італія

ІІІ  РІВЕНЬ   3 бала  ( 2 завдання по 1,5 бала)

10.Про яку країну йде мова:

« За розмірами військових видатків вона посіла третє місце після США та Росії. Економічне піднесення, велика площа й кількість населення, місце постійного члена Ради Безпеки ООН та наявність ядерної зброї перетворили  країну на важливий самостійний чинник сили в міжнародному житті»

А  Японія                    Б  КНДР

В  Китай                      Г  Індія

11.Укажіть особливості «холодної  війни» ( 3 правильні відповіді):

1  відсутність прямих воєнних дій між основними противниками

2  однополярність світу в ході розгортання війни

3  прагнення обох сторін до відкритого збройного конфлікту

4  активне використання ядерної зброї у збройних конфліктах

5  велика кількість локальних конфліктів як наслідок протистояння двох систем

6  реалізація політики ядерного стримування

7  зменшення арсеналу неядерних  озброєнь

ІV  РІВЕНЬ   3 бала

12.Глобальні проблеми сучасності: шляхи вирішення та перспективи.

Фізична культура

 

97

12.05

Різновиди ходьби. Повільний біг 2000м. Підготовчі вправи, ходьба на носочках, п’яточках, зовнішній, внутрішній частині стопи. Загально-розвиваючі вправи. Спеціальні бігові вправи: біг з високим підняттям колін; біг з закиданням гомілки; багато скоки, спеціальні вправи для метання;метання м’яча на дальність. Рівномірний біг 2000м. Підтягування та віджимання

98

14.05

Різновиди ходьби. Повільний біг. ЗРВ в парах; спеціальні бігові та стрибкові вправи; біг на 100 м; стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги»; метання м’яча на дальність. Ігри за вибором учнів. Вправи на розвиток гнучкості.

99

15.05

Різновиди ходьби. Рівномірний біг 2000м. Підготовчі вправи, ходьба на носочках, п’яточках, зовнішній, внутрішній частині стопи. Загально-розвиваючі вправи, спеціальні бігові та стрибкові вправи; серії бігу 2х30м, 2х100м; Силові вправи для зміцнення м’язів ніг. Спортивна гра за вибором учнів.

Завдання на тиждень з 25-29 травня

Інформатика (2 год.)

25-29.05 -  Виконати тест онлайн join.naurok.ua

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9632788

Код доступу 9632788. Результати відправляємо на електронну пошту zubreylubomyr.85@gmail.com (тест розрахований на 15 хвилин, кількість спроб 1).

Англійська мова

1)Читання:Впр.2,3(пис.) с.228,229
2)Письмо:Впр.4(б),с.226
Впр.1,с.223
3)Аудіювання:Впр.2,3 с.204-206

Християнська етика

Тема: Підсумковий урок. Місце християнства у сучасному світі.

Опрацювати тему у підручнику «Основи християнської етики» 11 клас (тема 36) за посиланням http://www.edu-ugcc.org.ua/wp-content/uploads/crist-etyka/crist-etyka-11.pdf

Медицина

Тема: Розшук уражених та способи рятування людей із завалених і пошкоджених споруд

§ 35 https://pidruchnyk.com.ua/1270-zahyst-vitchyzny-11-klass-gudyma-med.html

Біологія

 Повторити тему «Екологія». Скласти і розвязати екологічну задачу.

Хімія

 Повторити тему «Неметалічні елементи». Написати рівняння реакції для схеми: сірка→ сульфур (IV) оксид → сульфур (VI) оксид → сульфатна кислота → барій сульфат.

Фізика

Опрацювати параграф 4, 11-13, 18,19;

Стр. 252 — виконати лабораторну роботу за даним зображенням

На сторінці 258 вибрати і підготувати проект і повідомлення

Виконані роботи  сфотографувати та надіслати на мою електронну адресу: yusyps2020@ukr.net до 18:00 /29 травня /2020

Астрономія 

Повторити Тему 2, 4.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту