Сайт Витвицького ліцею
                                                                                      

Меню сайту
Міні-чат
200
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькування) в закладі

 

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

 

Подання заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу.

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється  відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує секретар друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

7. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

8. Розгляд Заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.

 

Відповідальна особа

1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.

2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.

3. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.

4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

 

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1. За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

4. Комісія створюється наказом керівника закладу.

5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.

6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

11. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

 

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

5. Керівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

 

 

Директору

Витвицького ліцею
Хомин Г. М.

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

__________________________________

(адреса проживання)

__________________________________

(контактний телефон)

 

ЗАЯВА

 

Зміст заяви викладається довільно.

В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування).

Вказується відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності).

 

 

__________                                                                     __________

(дата)   (підпис)

Наказ МОН 1646 "БУЛІНГ"

Відповідальність за вчинення БУЛІНГУ (ЗАКОН УКРАЇНИ)

Про Булінг для дітей:   Стоп Булінг

 

 Просвітницький пазл Зупинимо БУЛІНГ разом:  https://learningapps.org/watch?v=pypgeec4t20

Відео про БУЛІНГ (для того, щоб переглянути потрібно його завантажити): 

1. Відео-ролик

2. Відео-ролик

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Витвицького ліцею

___________ Г.М.Хомин

 

ПЛАН

ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

НА 2020 - 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№ з/п

Вид роботи

Цільова аудиторія

Строки виконання

Відповідальний

Первинна профілактика

 1.  

Забезпечення інформацією сайт школи щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)» від 18 грудня 2018 року за №2657 - VIII та покласних стендів за тематикою «У нас тільки ТАК!»

Здобувачі освіти, батьки, вчителі

1 раз на семестр

Соц. – психолог. служба

Заступник директора з ВР

Педагог - організатор

 1.  

Організація постійного чергування в місцях загального користування (їдальня, коридор, роздягальня, шкільне подвір’я) і технічними приміщеннями

 

Постійно

Заступник директора з ВР

Завгосп

 1.  

Перевірка приміщень, території школи з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування)

 

З моменту написання наказу

Завгосп

Новостворена комісія

 1.  

Тренінг для учнів 10-11 класів «Як не стати учасником булінгу»

Здобувачі освіти 10-11 класів

Квітень

Педагог – організатор

Учнівське самоврядування

Класні керівники

10-11 класів

 1.  

Виступ агітбригади учнівського самоврядування «Як правильно дружити»

Здобувачі освіти

Березень

Учнівське самоврядування

 1.  

Круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та кібербулінг»

Батьки здобувачів освіти 1-11 класів

Впродовж року

Класні керівники

1-11 класів

Соціально – психологічна служба

 1.  

Міні – тренінг «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»

Здобувачі освіти 1 – 4 класів

Лютий

Вч. інформатики в початкових класах

 

 1.  

Круглий стіл для педколективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Вчителі

Січень

Соціально – психологічна служба

 

 1.  

Консультпункт «Скринька довіри»

Здобувачі освіти, вчителі, батьки

Протягом року

Соц. – психолог. Служба

 1.  

Години відвертого спілкування за участю представників Національної поліції «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу»

Здобувачі освіти, батьки, вчителі

Листопад 2019 року, квітень 2020 року

Заступник директора з ВР

 1.  

Проведення відеолекторіїв у співпраці з представниками соціальної служби Витвицької сільської ради

Вчителі, здобувачі освіти

Протягом року

Соціально – психологічна служба

 1.  

Проведення моніторингу безпечності та комфортності закладу освіти шляхом анкетування

Батьки, вчителі,здобувачі освіти

Травень, жовтнь

Класні керівники 1-11 класів

Соц.-психолог. служба

Вторинна профілактика

17

Розгляд заяв про випадки булінгу

Індивідуально

За заявою

Адміністрація ліцею

Директор ліцею                       Г.М.Хомин

 

 

Відповідальна за випадки булінгу в Витвицькому ліцеї

соціальний педагог Курудз Віра Василівна (0689858268)

Процедура подання заяви про випадок булінгу (цькування) та порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

 Корисні посилання щодо теми антибулінгу.

 

                             

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту