Сайт Витвицького ліцею
                                                                                      

Меню сайту
Міні-чат
200
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

 

ЗВІТ  Директора Витвицького ліцею Хомин Галини Миколаївни 

про свою діяльність на посаді  за  2019 – 2020 н.р. 

Звіт

Директора Витвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Хомин Галини Миколаївни

про свою діяльність на посаді за 2017 – 2018 н.р.

с. Витвиця 11.05.2018 р.

 

Шановні присутні! Закінчується навчальний рік і ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи протягом 2017-2018 навчального року. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радами закладу про виконану роботу за навчальний рік.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, новим Законом України «Про Освіту», який прийнятий у вересні 2017 року, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

Загальна інформація про школу

 

 • загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади. Управління здійснюється відділом освіти Витвивицької сільської ради ОТГ, Долинського району, Івано - Франківської області, фінансування здійснюється педагогічних працівників з освітньої субвенції, технічного персоналу та енергоносіїв Витвицькою сільською радою ОТГ. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1926, 2008 роках. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2.90га. У 2017-2018 навчальному році нараховується 33 педагогічних працівників ( з них - 2 сумісники, 2- у декретній відпустці). По віку – 3 вчителів до 30 років, 7 – від 31 до 40 років, 10 педагогів – від 41 до 50 років, 7– від 51 до 60 років і 5 мають більше 60 років. 2 педпрацівники мають стаж понад 40 років. 8 - понад 30, 6 – більше 20 років, 5 – понад 10 років, 10 – понад 3 роки, 2 – до 3 років. В закладі 18 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Всього працівників 51. В закладі в цьому році навчалося 191 учень у 11 класах, середня наповнюваність класів становить 17 учнів. У початковій школі 4 класи, в яких навчалося 86 учнів.; в 5-9 класах – 73 учні; у 10-11 – 31 учень., група п’ятирічок працює при школі, та група продовженого дня.

 

Кадрове забезпечення

 

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2017/2018 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 98%. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники: вчителів із званням «Старших вчитель» – 12 учителів,

- «Спеціаліст вищої категорії» – 15 учителів,

 • «Спеціаліст І категорії» – 8 учителів,
 • «Спеціаліст ІІ категорії» – 7 учителів
 • «Спеціаліст» 2
 • Молодший спеціаліст 1

 

Забезпечення обов’язковою освітою

 

В основу діяльності педагогічного колективу Витвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2017-2018 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”. Педагогічний колектив керувався Указами Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти” № 347/2002 року, “Про національну програму “Діти України” № 63/96р., “Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти” № 580/1998 року,

Структура загальноосвітньої школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2017 році.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

В навчальному закладі навчається 8 з Станківців, 19 з Вигадівки учнів, а 5 учнів, які проживають на території нашого села в інших школах .

Протягом навчального року 2 учні вибули.

Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів. Щорічно соціальним педагогом школи Курудз В.В. складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно “Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладів” було організовано індивідуальне навчання для учня 1 класу Штурмана Василя (за спец програмою 10 годин), учениці 2 класу Витвицької Тетяни (10 годин), учня 3 класу Штурмана Володимира (за спец програмою 10 годин), учениці 8 класу Мельникович Мар яна (14 годин на тиждень), учениці 11 класу Мусори Лілії (16 годин).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря. Допомогу у контролі відвідування навчальних занять особливо дітьми схильними до правопорушень надавала соціальний педагог Курудз В.В., та практичний психолог Чамарник І.В.

Вцілому протягом І першого семестру пропущено днів (хворобу), всередньому на учня 1кл – 36 (36) 4.5, 2 кл – 85 (12) 7.5, 3 кл - 60 (30) 9.1, 4 кл – 79 (50) 3, 5 кл - 70 (20) 9.7, 6 кл - 110 (50) 11.75, 7 кл - 138 (77) 10.1, 8 кл – 175( 74), 9 кл – 79 (27) 16, 10 кл – 144 (54), 12.8, 11 кл – 187 (35), 11.4.

 

Методична робота

 

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педколектив працював над науково-методичною проблемою «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ»

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює директор школи Хомин Галина Миколаївна

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В 2017 – 2018 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

 • природничоматематичного циклу (керівник Юсип С.М.)
 • суспільно гуманітарного циклу (керівник Максецька Л.Ю.);
 • вчителів початкових класів (Пастух О.М.);
 • класних керівників (Маслова Б.В.)

Семінари:

 • психологопедагогічний семінар (Чамарник І.В.)

Школи:

 • передового педагогічного досвіду (Юрків Т.С.);
 • школа молодого вчителя (Волковецька Н.М.)

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Саме ці форми роботи сприяють зростанню педагогічної майстерності вчителів, внаслідок чого має зростати рівень навчальних досягнень учнів.

Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

 • вивчати професійні якості вчителя;
 • враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:
 • неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;
 • максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;
 • створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

У 2017-2018 навчальному році атестувалося 5 учителів. За результати атестації бібліотекарю Красівській Н.Й. – підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», вчителям Попич Л.М., Балазюк М.М. – встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Кокоринець О.Ю. - проатестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії», та присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель», та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» Меленю А.В..

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях, також беруть участь у різних вибінарах.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 5 засідань педагогічної ради. Наради при директору проводилися щомісяця.

Однією з проблем у науково-методичних роботі залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів новаторів.

 

Результативність навчально-виховного процесу

 

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

За результатами 2017-2018 навчального року закінчили І семестр на бали високого рівня 22 учені, що становить 11%: 1-4 – 12 учнів, 5-9 – 6 учнів, 10-11 – 5 учні.

Достатній рівень – 72 учні, середній – 73 учні, бали низького рівня мають 15 учнів. Хоча за 12-ти бальною системою оцінювання всі бали є успішними, але такий результат говорить про нашу роботу.

По закінченню 9 класу учнів які претендують на отримання свідоцтва з відзнакою немає, та два учні 11 класу претендують на Золоту медаль.

Учні школи були активними учасниками Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

у І етапі взяли участь – 102 учнів;

у П етапі – 40 учнів;

Переможцями районних олімпіад та учасниками обласних стали:

 • Географія – ІІІ місце учениця 10 класу Хомин Р.;
 • Історія – ІІІ місце учениця 11 класу Попич Л.;
 • Трудове навчання – ІІ місце учень 9 класу Витвицький І.;
 • Образотворче мистецтво – ІІ місце учень 6 класу Семків Р.;
 • Християнська етика – ІІІ місце учениця 5 класу Чамарник Д.;
 • ІІІ місце учениця 6 класу Сметаняк Ю.;
 • ІІ місце учениця 7 класу Паламар А.;
 • І місце учень 11 класу Сметаняк Д.;
 • Волейбол дівчата І місце в районі;
 • Баскетбол дівчата – ІІІ місце у районі.

 

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками різноманітних творчих конкурсів. Цього року учасниками математичного конкурсу “Кенгуру” стало – 27 учнів, природничому конкурсі «Колосок» прийняли участь 19 учнів, та «Геліантус» - 14 учнів, конкурсі знавців української мови «Сонячник» - 31 учнів. В конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика у І етапі взяли участь 23 учнів. Читців творів Тараса Шевченка 10 учасників у І етапі. Призове місце у районному конкурсі художньої самодіяльності.

 

В школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 х класах проводиться допрофільна підготовка, яка допоможе до 10 класу учням визначитися з профілем навчання. У 10 , 11 класах учні мають можливість навчатися за обраними профілями шофер, комп’ютерний набір. При виборі варіативної складової у старших класах враховувались побажання учнів, батьків та матеріально-технічна база школи.

 

Великого значення у школі надається питанню адаптації 5-класників та першокласників. Перехід учнів від початкової школи до середньої та адаптація шести річок до навчання у школі – це завжди складно для дітей питання адаптації вивчалося психологом Чамарник І.В. та розглядалося на засіданні педагогічної ради, яка проходила у формі психолого-педагогічного консиліуму по адаптації п’ятикласників, а адаптація перших класів. Плануємо і на наступний рік проводити психолого-педагогічний консиліум а питання адаптації перших та п ятих класів.

 

Виховна та позакласна робота

 

Метою виховної роботи навчального закладу було: «Виховувати творчу особистість активного громадянина патріота, згідно з нормами демократичної культури та гуманістичних цінності»

Класні керівники працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконанням виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу, виходячи з річного плану роботи школи. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно концепції національно – патріотичного виховання, яка передбачає такі напрямки:

 • Ціннісне ставлення до природи;
 • Себе
 • Суспільства і Держави
 • Праці
 • Родини сім ї
 • Мистецтва

Активізувалася робота по чергуванню класів – це 7-10 класи.

Протягом 2017 – 2018 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

 • свято Першого дзвоника;
 • свято квітів;
 • свято урожаю;
 • осінній бал «Королева осені»;
 • День Української писемності;
 • До річниці народження Зеновія Краківського конкурс на краще читання віршів «Він належав до касти героїв»;
 • Акція учні проти Сніду;
 • Круглий стіл для старшокласників «Репродуктивне виховання»
 • Свято до «Святий Миколай прийди до нас із раю»;
 • Новорічні святкування;
 • Конкурс Різдвяних дійств;
 • Лінійка – реквієм «День Соборності України»;
 • Лінійка «День пам яті жертв Голокосту»;
 • Бій під Крутами;
 • Вечір відпочинку для старшокласників «Під поцілунок Купідона»;
 • Урочистий прийом 2 класу у «Соколики»;
 • ВЗ «Небесна сотня»;
 • Конкурс поєзій Тараса Шевченка;
 • Місячник добра і мисолерді (Збирали картоплю, допомагали перестарілим в побуті)
 • Тематична лінійка «Туберкульоз: знай, стережися не бійся»;
 • Тематична лінійка «Мій біль Чорнобиль»;
 • ВЗ до дня перемоги;
 • Свято Букваря.
 • Постійно виставки, конкурси малюнків – Весекодній кошик, первоцвіти, до Шевченка, охорона дитинства, протипожежної безпека.
 • Козацькі забави

Учнівське самоврядування готувало презентацію до первоцвітів, не засмічуйте село та природу. Боротьба з тютюнопаліннім і зловживанням алкоголю (буклети і інформаційні стенди.)

 

Брали участь у конкурсах, Квітуча Україна, Герої не вмирають, Ліси для нащадків.

Писали проект «Історія міст і сіл від минулого до майбутнього».

 

Протягом року проводились предметні тижні: фізкультури і спорту, початкових класів, фізики і математики, історії та правознавства, англійської мови, Української мови і літератури Шевченківські дні, біології, психології, естетичного циклу, декада молодого вчителя, Тиждень безпеки життєдіяльності.

 

Правовиховна робота.

 

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- відвідування проблемних сімей вдома.

Психологічною службою школи проводяться бесіди та діагностичні досліджєення з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин.

 

Контрольно-аналітична робота

 

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

 • вчителів, що атестуються;
 • стан викладання та рівень навчальних досягнень у початкових класах з основних предметів, історія, хімії, музичне мистецтво;
 • організація індивідуального навчання;
 • стан ведення учнівських зошитів;
 • стан ведення щоденників учнів 211 класів;
 • стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;
 • виконання навчальних програм та планів;
 • перевірка навичок читання в початкових класах;
 • організація та проведення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів;
 • організація повторення навчального матеріалу з предметів інваріантної складової;
 • директорські контрольні роботи;
 • підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 

Робота допоміжних служб

 

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

 • виставки книг,
 • бесіди по збереженню підручників,
 • бібліотечні уроки,
 • поповнення бібліотеки подарунковими книгами,
 • проведення рейдів «Живи, книго!».

Загальний фонд бібліотеки на кінець навчального року становить – 17825 із них: художня література – 8890 книг; підручники – 8935 книг.

В школі проводиться акція подаруй бібліотеці книгу, кошти на бібліотеку не виділяють.

В закладі на 0,5 ставки працює соціальний педагог Курудз В.В., та 0,5 ставки практичний психолог Чамарник І.В., які разом з адміністрацією надають відповідну допомогу класним керівникам вчителям та учням. В закладі на належному рівні організована робота психологічної та соціальної служби.

В навчальному закладі працює медсестра, що обслуговує не тільки учнів. а й вчителів, працівників, контролює своєчасне проходження медоглядів.

Щорічно після закінчення навчального року починає працювати пришкільний табір з денним перебуванням для обдарованих учнів та соціально-незахищених категорій, цього року працювати табір не буде.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 18 чоловік. Дякуючи їх невтомним рукам територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи.

 

Соціальний захист

 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально -незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

 • позбавлених батьківського піклування – 5
 • дітей які втратили одного з батьків - 5
 • інвалідів – 6
 • дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 1
 • дітей батьки яких мобілізовані до збройних сил України -4
 • неповних сімей – 25
 • багатодітних – 69
 • малозабезпечених - 58

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі. Деякі діти з пільгових категорій за кошти місцевого бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих обласних санаторіях. З опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними керівниками, практичним психологом, адміністрацією школи.

 

Профорієнтаційна робота

 

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

- професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; практичний психолог ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування).

Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

 

Не тільки практичний психолог працює в даному напрямі. Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. Принципово важливо є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах усередині школи (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів. Школу протягом року приїздили представники навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтацією, з центру зайнятості.

Випускники школи 2016-2017н.р. продовжують навчання:

 

Клас

Випущено

10 клас

ПТНЗ

ВУЗ І-ІІ рівня акредитації

ВУЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Працюють

9

17

13

4

-

-

-

11

25

-

5

8

12

-

 

Співпраця з батьками

 

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

 

 • обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі районної лікарні та сільської амбулаторії діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. обслуговування працівників школи організовано також на базі районної лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в сертефікатах, які зберігаються у медсестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-11 класів забезпечуються гарячим одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні школи. Учні пільгових категорій харчуються за кошти держави на суму 10.50 грн..

При плануванні роботи на наступний н.р. потрібно включити такі оздоровчі заходи як проведення традиційного Дня здоров’я, бесід з лікарями міської лікарні, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя, виступи шкільної медсестри на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту