Сайт Витвицького ліцею                                                                                      
Меню сайту
Міні-чат
200
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Образотворче мистецтво

Тема: Великдень у християнській родині.

Створення Великодньої витинанки (аплікація)

Підручні матеріали: кольоровий папір, картон, ножиці, клей.

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=oiDRMqsxdFc

Музичне мистецтво 

22.04 - Мюзикл. Підручник с.99.

Хімія

Значення води в природі та житті людини. Кислотні дощі. Охорона водойм. (Створити презентацію або намалювати схему «Колообіг води в природі»)

Всесвітня історія

24.04 – Повторити параграфи 24 - 27 .  Дати відповідь на запитання ст. 228-229.

Фізика

Опрацювати Параграф 42, розв‘язати: № 325, 329, 334 (Ст. 179).

Біологія

21.04 - Тема. Узагальнення з теми «Поведінка тварин» (Дом.завд. повт.параграф 51-57);

23.04 - Тема. Організм і середивище існування. Поняття про екосистему та чинники середовища. (Дом.завд.прочитати параграф);

Основи здоров’я

23.04 - Тема. Наслідки вживання наркотиків. Міфи і факти про наркотики. Наркотична залежність. (Дом.завд. подивитися в інтернеті все, що треба знати про небезпеку від наркотиків),

Трудове навчання

21.04 - Електричні прилади з електродвигуном.

Математика

Лінійні рівняння з двома змінними, та його графік. Системи лінійних рівнянь з двома змінними. Параграф 22, 23. Номери 1085, 1108.

Коло вписане в трикутник. Коло описане навколо трикутника. Параграф 19. Номери 673, 681.

Українська мова

15.04. Параграф 33 (правило). Вправа 265 таблиця (усно). Таблиця с.146 вивчити. Вправа 269, 270.

17.04. Параграф 34 (вивчити). Вправа 273 (з.1,2).

22.04. Параграф 35 (правила). Вправа 281, 286 (усно).

Українська література

15.04. Любов Пономаренко. "Гер переможений" (читати).

17.04. Тести с. 246 (письмово). Відповіді на запитання (усно). 

22.04. Контрольна робота за творчістю  В.Симоненка, М.Павленко, Л.Пономаренко.

Фізична культура

 

79

13.04

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Верхня пряма подача через сітку зі скороченої відстані. Тематична: із прийомів і передач м'яча обома руками знизу в парах, відстань 3м. Хл- 4-3-2 р. Дів- 3-2-1 р. Навчальна гра. Стрибки з місця в довжину і стрибки зі скакалкою.

80

14.04

Легка атлетика. Правила техніки безпеки та поведінки на уроках з легкої атлетики. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Спеціальні бігові вправи. Біг 30 м. Стрибкові вправи. Ігри. Вправи на розвиток сили і гнучкості.

81

16.04

Різновиди ходьби та бігу. Спеціальні силові легкоатлетичні вправи. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 60 м. з низького старту. Стрибки у довжину з місця. Метання малого м'яча на дальність із розбігу. Рухливі ігри та естафети.

82

21.04

Рівномірний біг 5-6хв. Підготовчі вправи ходьба на носочках, п’яточках, зовнішній, внутрішній частині стопи. Загально-розвиваючі вправи. Стрибкові вправи. «Потрійні» стрибки з місця. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча на дальність із розбігу. Вправи на розвиток сили і гнучкості.

83

23.04

Рівномірний біг 1000м. Підготовчі вправи, ходьба на носочках, п’яточках, зовнішній, внутрішній частині стопи. Загально-розвиваючі вправи. Бігові та стрибкові вправи. Біг 60 м. «Потрій­ні» стрибки з місця. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча на дальність із розбігу. Ігри за вибором. Підтягування та віджимання.

Географія

23.04 - Найбільші держави Європи: Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Росія.

Зарубіжна література

Контрольна робота №6. Сучасна література. Я і світ (твір).

Позакласне читання №3 А. Конан Дойл "Спілка рудих".

Позакласне читання №4 Джек Лондон "Біле ікло".

Завдання на тиждень з 27-30 квітня

Музичне мистецтво

29.04 - Мюзикл. Домашнє завдання Підручник с.102. 

Образотворче мистецтво

Тема: Походження українських писанок, крашанок, дряпинок.Створення Великодньої писанки

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=HLs7_8O09Ow

https://www.youtube.com/watch?v=pfT0aboR6pA

Фізика

Опрацювати Параграф 43, розв‘язати: № 354, 357, 362 (Ст. 181).

Історія України

27.04 – Соціальний устрій і господарське життя України. Опрацювати параграф 25.

Англійська мова

Тема: Улюблені заняття.

1)Впр.2 ст.147 (усно)

2)Впр.3 ст.147(пис.)

3)Впр.1 ст.148(чит.)   ст.149(пис.)

4) Слова ст.149

Німецька мова

Тема:Ландшафт.

1)Впр.6 ст. 157 (пис.,порядок речень з тексту)

2)Слова ст.158

3)Впр.3 ст.158 (пис.,утв.слова)

Географія

27.04 - Найбільші держави: Азія, Китай, Індія, Японія. Повторити параграф 42-56. 

Математика

Аналітичні способи розв'язування системи лінійних рівнянь з двома змінними. Параграф 24. Номери 1121, 1122.

Коло вписане в трикутник. Коло описане навколо трикутника. Параграф 19. Номери 682.

Хімія

Опрацювати §21. Взаємодія води з оксидами. Вправу 3, 5, с. 101.

Біологія

28.04 - Контрольна робота з теми «Поведінка тварин».

Виконайте тестові завдання 1-6, виберіть одну правильну відповідь

(кожна правильна відповідь - 1 бал).

1. Дослідник спостерігав за поведінкою дослідної тварини, робив записи і замальовки поз тварини, усіх послідовних етапів її діяльності. На базі цього можна скласти

А логограму.

Б ехограму.

В етограму.

Г кардіограму.

2. Для мами-пташки розкритий дзьоб пташеняти є сигналом приносити їжу. Такі сигнали називають

А знаковий стимул.

Б підкріплювальний сигнал.

В звукова модель.

Г показник голоду.

3. У собаки підіймаються вуха, коли вона чує шурхіт біля дверей до кімнати. Така реакція є

А умовним рефлексом.

Б безумовним рефлексом.

В інстинктом.

Г научінням.

4. Виберіть визначення, що відповідає поняттю імпринтинг.

А система послідовних безумовних рефлексів

Б реакція організму на зовнішнє подразнення

В фіксація в пам'яті ознак об'єктів у перші моменти після народження

Г утворення реакції на штучний подразник на базі природженої поведінки

5. Який поведінковий акт не можна віднести до грумінгу?

А пилові ванни горобців

Б купання в болоті слонів

В будування гнізда сойкою

Г чищення пір’я ластівкою

6. Дослід із ширмою під час годування, коли тварина правильно очікує їжу під час руху годівниці за ширмою, можна віднести до

А пошукової поведінки.

Б елементарної розумової діяльності.

В природженої нервової діяльності.

Г захисної поведінки.

7. Поясніть малюнки (кожен по 1 балу).

Танець бджіл під літерою А називають коловим вербувальним танцем. Що він означає?

Мурашки торкаються одна одної вусиками. Для чого вони це роблять?

8. Дайте коротку відповідь на запитання, закінчивши речення (кожна відповідь по 1 балу). Назвіть соціальних тварин _____________   

Що таке територіальна поведінка? ________________   

9. Розгляньте малюнки. Що спільного і відмінного в поведінці цих тварин? Опишіть її біологічне значення (природжена чи набута, у чому доцільність тощо) (2 бали). 

30.04 - Тема.Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупуваннях. (Дом.завд., прочитати параграф);

Трудове навчання

27. 04

Демонтаж і монтаж електродвигуна

Завдання на тиждень з 04-08 травня

 Християнська етика

Тема: Христос – Дорога, Правда і Життя.

(Вміти розуміти можливість етичних цінностей християнства та необхідність збагачення ними)

Опрацювати тему у підручнику «Основи християнської етики» 7 клас (§29 ст. 201-205) за посиланням http://www.edu-ugcc.org.ua/wp-content/uploads/crist-etyka/crist-etyka-7.pdf

Інформатика

08.05 - Розв'язування крмпетентнісних задач. Опрацювати параграф 5.1. с. 203-209.

Хімія

Виконати контрольну роботу за темою «Вода».

Контрольна робота №2

  1. Яка вода вважається чистою речовиною?
  2. Яка суміш є розчином?

а) Крейда + вода

б) Цукор + вода

в) Олія + вода

3. Навести приклади явищ за участю води.

4. Скласти рівняння реакції:

СаО+Н2О=

SO3+ Н2О=

P2O5+ Н2О=

Na2O+Н2О=

5.Для засолювання огірків приготували 5 кг 6% розчину солі. Які маси солі і води потрібні для приготування цього розчину.

6. Складіть рівняння розкладу води і рівняння реакції сполучення за участю води.

7. У вас є суміш: залізні ошурки, пісок, сіль. Складіть план розділення цієї суміші. Чи потрібна вам для цього вода? Яку роль вона виконує? На якому етапі розділення у вас буде розчин?

Виконані проктичну і контрольну роботу відправити мені в електронному вигляді на ел. пошту (oulianivna@gmail.com) або Viber(+380671158476) на протязі тижня (до 08.05.2020)

Образотворче мистецтво

Тема: Скульптурне мистецтво

Творче завдання: розробити макет головної нагороди фестивалю кубку або пам’ятної статуетки (робота з пластиліном)

       

Музичне мистецтво

04.05

7

ТА

Вивч.попередній матеріал

06.05

7

Музика в мультиплікації

Підручник с.105

 Географія

04.05 - Тихий океан. Вивчити параграф 57. 

Історія України

04.05 – Культура України (друга половина ХIV-XVст.). Опрацювати параграфи 27, 28.

Всесвітня історія

08.05 – Індія. Опрацювати параграф 28.

Фізика

  Прошу пройти тестування за наступним посиланням:

https://naurok.com.ua/test/zakon-zberezhennya-i-peretvorennya-mehanichno-energi-359857.html

перейшовши за посиланням, знайдіть розділ «Тестування», зареєструйтесь, пройдіть тест, зробіть скріншот або фото висвітленого результату з оцінкою і надішліть на адресу: yusyps2020@ukr.net Відповіді надіслати до 08.05.2020

Біологія

05.05 - Тема. Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика. (Д/з. переглянути в інтернеті ролик, презентацію про «Екологічну етику»).

07.05 - Тема. Основи охорони природи, природоохоронні території, «Червона книга України». (Д/з. продовжувати ознайомлюватися з Червоною книгою. Та виписати рослини з Червоної книги, які ростуть у нашій місцевості).

Основи здоровя

08.05 - Тема. Положення кримінального законодавства у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків. Протидія залученню до вживання наркотиків. (Д/з прочитати параграф, практичні роботи з основи здоровя  «Профілактика і запобігання від коронавірус»).

Математика

Аналітичні способи розв'язування системи лінійних рівнянь з двома змінними. Параграф 24. Номери 1132.

Найпростіші задачі на побудову. с.168-173. Виконати за зразком побудови задач 1-4 з тексту параграфа.

Трудове навчання

04.05

Елементи автоматики та електроніки. Напівпровідникові прилади.

Українська мова

27.04. Параграф 36-37 вивчити. Вправа 290, 300 (Вивчити сполучники сурядності і підрядності).

29.04Урок  мовленнєвого розвитку. Параграф 53. Вправа 416 (1,2,3 завдання)

04.05. Параграф 38 (вивчити). Вправа 304,308, 312.

06.05. Параграф 39. Вправа 318, 320.

08.05. Параграф 39. Правила с.172-173 вивчити. Вправа 324, 325.

11.05. Параграф 38-39 повторити. Вправа 326.

13.05. Параграф 40 (вивчитиправила). Вправа 329, 334.

15.04. Повторити параграф 38-40. Вправа 332. 

Українська  література

27.04. Олег Ольжич, Олена Теліга. Опрацювати с. 247-253. Читатати поезії.

29.04. Олександр Гаврош. "Неймовірні пригоди Івана Сили". Читати повість.

           Іван Сила (Іван Фірцак) - утілення непереможного духу українського народу. 

           Тести с. 261.

04.05. Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

           Дочитати повість. Опрацювати усно с. 277. Тести письмово с. 277-278. Завдання 12 письмово.

06.05. Урок мовленнєвого розвитку. Створення власної історії з головним героєм повісті Іваном Силою (письмово).

11.05. Андрій Малишко. Опрацювати біографію с. 279. Читати "Пісня про рушник" 

13.05. Читати "Чому, сказати, й сам не знаю..." Виписати епітети.

 Німецька мова

Тема:Погода

1)Слова ст.161

2)Вправа 4 (а,б), с.162(усно)

3)Впр.6ст.162,163 (пис)

 Англійська мова

Тема: Улюблений фільм

1)Таблиця с.150(чит.)

2)Впр.7 ст.151(чит.)

3)Впр.1 ст.152(чит.)

4)Впр.1 с.153(пис.)

 Географія

07.05 - Тихий океан. Вивчити параграф 58. 

Завдання на тиждень з 12-15 травня

 Християнська етика

Тема: Ісус і діти

Робота зі Святим Письмом Лк. 18, 15-17; Мт. 19, 13-15; Мк.10, 13-16.

Опрацювати тему у підручнику «Основи християнської етики» 7 клас (§30 ) за посиланням http://www.edu-ugcc.org.ua/wp-content/uploads/crist-etyka/crist-etyka-7.pdf

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту